Promocja Naukowa Projektów

Specjalizujemy się w promocji naukowych projektów, szczególnie projektów realizowanych w ramach Programu Innowacyjna Gospodarka (POIG), Regionalne Programy Operacyjne (RPO), Projekty z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) i Polskiej Agencji Rozwoju Przemysłu (PARP).

Promocja naukowa projektów z jednej strony zapewnia projektowi dodatkowe punkty oraz rozgłos, a z drugiej stanowi zagrożenie ujawnienia zbyt wielu informacji i w konsekwencji blokadę przyszłych patentów, oraz przejęcie wiedzy i pomysłów.

My wiemy jak prowadzić promocję naukową projektów bez wystawiania się na ryzyko utraty know how wypracowanego w projekcie.

Świadczymy usługi związane z tworzeniem materiałów promocyjnych, zgodnych z wytycznymi, przygotowaniem artykułów naukowych, znajdowania ekspertów wspierających Państwa projekt oraz koordynujemy proces wydawania w innych wydawnictwach lub wydajemy samodzielnie.
Ponadto mogą Państwo być sponsorem monografii tematycznej, uzyskując dzięki temu obok pozycji wydawniczej również spotkanie z ekspertami z danej branży.

Dzięki temu mogą Państwo wypełnić obowiązek promocji naukowej projektu otrzymując nie tylko dokumenty, ale również zwiększyć swoją widoczność na rynku.

Budujemy wizerunek naukowy twojej firmy