WNIB

Promocja Naukowa Projektów

Promocja Naukowa Projektów

Specjalizujemy się w promocji naukowych projektów, szczególnie projektów realizowanych w ramach Programu Innowacyjna Gospodarka (POIG), Regionalne Programy Operacyjne (RPO), Projekty z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) i Polskiej Agencji Rozwoju Przemysłu (PARP).

Promocja naukowa projektów z jednej strony zapewnia projektowi dodatkowe punkty oraz rozgłos, a z drugiej stanowi zagrożenie ujawnienia zbyt wielu informacji i w konsekwencji blokadę przyszłych patentów, oraz przejęcie wiedzy i pomysłów.

My wiemy jak prowadzić promocję naukową projektów bez wystawiania się na ryzyko utraty know how wypracowanego w projekcie.

Świadczymy usługi związane z tworzeniem materiałów promocyjnych, zgodnych z wytycznymi, przygotowaniem artykułów naukowych, znajdowania ekspertów wspierających Państwa projekt oraz koordynujemy proces wydawania w innych wydawnictwach lub wydajemy samodzielnie.
Ponadto mogą Państwo być sponsorem monografii tematycznej, uzyskując dzięki temu obok pozycji wydawniczej również spotkanie z ekspertami z danej branży.

Dzięki temu mogą Państwo wypełnić obowiązek promocji naukowej projektu otrzymując nie tylko dokumenty, ale również zwiększyć swoją widoczność na rynku.

Budujemy wizerunek naukowy twojej firmy

Możliwość komentowania Promocja Naukowa Projektów została wyłączona