WNIB

Monografie

Specjalizujemy się w monografiach wieloautorskich

Jest to forma umożliwiająca publikacje grupie autorów prac w zakresie obranego tematu. Przyjmujemy zarówno zbiory, jak i pojedyncze artykuły. W procesie przygotowawczym materiał na monografie przechodzi przez niezależnych recenzentów, korektę językową, kompletowanie (jeśli artykuł jest pojedynczy) oraz skład. Kiedy pozycja jest już gotowa następuje jej wydanie zarówno  w formie papierowej (tradycyjnej) jak i elektronicznej. Monografia otrzymuje swój własny, indywidualny numer ISBN (International Standard Book Number), zaś kopie są rozsyłane do wydawnictw.

Możliwość komentowania Monografie została wyłączona