WNIB

Monografie wieloautorskie

Punktacja Ministerstwa Nauki Szkolnictwa Wyższego (MNiSW)

Każdy autor, który opublikuje artykuł-dział zawierający ponad 20 tyś znaków w recenzowanej i wydanej profesjonalnie monografii naukowej otrzymuje 5 pkt MNiSW. W przypadku kiedy autor zdecyduje się na trzy artykuły w danym rozdziale liczba punktów się sumuje.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 października 2015 roku w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym – weszło w tryb wykonawczy od dnia 2 grudnia 2015 roku.
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Termin realizacji

Termin realizacji jest uzależniony od jakości przesłanego materiału. Rekordem naszego zespołu jest wydanie w ciągu dwóch tygodni monografii wieloautorskiej.

Możliwość komentowania Monografie wieloautorskie została wyłączona