WNIB

Wydane

W tym miejscu umieszczamy materiały wydane przez nas.

Innowacje w polskiej nauce w obszarze nauk technicznych
Przegląd aktualnej tematyki badawczej ISBN: 978-83-947095-4-9

Innowacje w polskiej nauce w obszarze nauk technicznych.pdf

Innowacje w polskiej nauce w obszarze inżynierii i technologii
Przegląd aktualnej tematyki badawczej
ISBN: 978-83-947095-3-2

Innowacje w polskiej nauce w obszarze inżynierii i technologii.pdf

Innowacje w polskiej nauce
w obszarze matematyki i informatyki
Przegląd aktualnej tematyki badawczej
ISBN: 978-83-947095-2-5

Innowacje w polskiej nauce w obszarze matematyka i informatyka.pdf

Innowacje w polskiej nauce
w obszarze life science i ochrony środowiska
Przegląd aktualnej tematyki badawczej
ISBN: 978-83-947095-0-1

Innowacje w polskiej nauce w obszarze life science i ochrony środowiska.pdf

Innowacje w polskiej nauce
w obszarze nauk ekonomicznych
Przegląd aktualnej tematyki badawczej
ISBN: 978-83-947095-1-8

Innowacje w polskiej nauce w obszarze nauki ekonomiczne.pdf

 

Możliwość komentowania Wydane została wyłączona