Zapraszamy do kontaktu bezpośredniego

biuro@wnib.pl

WYDAWNICTWO NAUKA I BIZNES Sp. z o. o., z siedzibą w Brzeziny ul. Chęcińska 169, Poczta: Morawica, Kod pocztowy:26-026, zarejestrowana
w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS: 0000654271, kapitał zakładowy 50 00,00zł w całości wniesiony, NIP: 6572927439,
REGON: 366131514, strona internetowa: www.wnib.pl , Firma powstała jako start up Dolnośląskiego Akceleratora Technologii i Innowacji.

Dolnośląski Akcelerator Technologii i Innowacji Sp. z o.o.
ul. Obornicka 23/8
51-116 Wrocław
NIP: 8943053758 REGON: 022400604 KRS: 0000507593
www.datii.pl biuro@datii.pl