WNIB

Konferencje

Najbliższe konferencje:

ROZSZERZONA I WIRTUALNA RZECZYWISTOŚĆ
IV OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA POSTĘPY TECHNIKI
http://360inlive.com/

 

Eco Innovation Summit
Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Branżowa
ecoinnovationsummit.eu

 

Wspieramy w organizacji konferencji poprzez kompleksowy proces wydawniczy:

–  książki abstraktów, materiałów konferencyjnych

– monografii wieloautorskich

Zapewniając skład, korektę, druk i wysyłkę do autorów.

 

Możliwość komentowania Konferencje została wyłączona